Factoring od Business Money, a.s., businessmoney.cz

Business Money, a.s.

Volejte zdarma: 800 291 292

Potřebujete rychlý
podnikatelský úvěr
?
Peníze do 24 hodin
Krátkodobé a dlouhodobé úvěry.
Vyberte si ten pravý pro Vás.
Více informací

Factoring od Business Money, a.s.

Factoringem vyřešíte tři problémy současně. Za prvé máte možnost průběžněfinancovat své pohledávky v tuzemsku i zahraničí. Za druhé se zajistíte proti insolvenci vašich stávajících, či potencionálních zákazníků. A za třetí, pomůžeme vám, nebo úplně převezmeme i agendu spojenou s upomínáním a vymáháním plateb

Provozní financování
Factoring dodává průběžnou likviditu vašemu podnikání. Financování probíhá podle skutečných dodávek zboží, či služeb na základě proforma faktury nebo faktury potvrzené odběratelem. Bezprostředně po fakturaci získáváte finanční prostředky na váš účet. Jen Vy si určíte, v jaké výši a kdy budete financování čerpat.
Zajištění proti insolvenci
Factoring je výhodný pro výrobce či obchodní firmy, které chtějí vyřešit při svých dodávkách i rizika spojená s možnou insolvencí a platební nevůli u svých odběratelů. V případě nezaplacení odběratelem vyplatíme vám po uplynutí garanční lhůty hodnotu pohledávky až do výše její nominální hodnoty.
Efektivní inkaso pohledávek
Business Money, a.s. vystupuje vůči odběratelům jako jejich nový věřitel a při nedodržení termínu splatnosti zajišťujeme upomínkové řízení a právní vymáhaní. Dále pak vedeme celkovou administrativu spojenou s těmito pohledávkami. Propracovaným systémem upomínkového řízení ušetříme váš čas i náklady.

Zabezpečíme vám:

 • plynulé profinancování Vašich faktur (pohledávek) vystavených na tuzemské  odběratele v rámci schváleného limitu
 • zálohovou platbu až do výše 90% hodnoty postoupených pohledávek nejpozději do 48 hodin – pokud máte bankovní účet u Komerční banky, a.s., pak máte finance k dispozici téměř ihned
 • převzetí rizika z nezaplacení vyplývající z platební neschopnosti či nevůle Vašeho dlužníka v případě bezregresní formy factoringu


Jak funguje factoring?

 

1. Běžným způsobem fakturujete zboží či službu Vašemu odběrateli s informací, že úhrady faktur mají být poukazovány výhradně na účet Factoringu Business Money, a.s.

2. Pohledávky – faktury spolu s průvodními doklady postoupíteFactoringu Business Money, a.s.

3. Oproti řádně postoupeným pohledávkám Vám uhradíme až 90 % hodnoty, a to obvykle do 48 hodin.

4. Po obdržení inkasa od Vašeho odběratele Vám vyrovnáme pohledávku do 100 % její po odečtu našich poplatků.

 

Pro jaký typ společnosti je vhodný factoring?

 

 • Máte odběratele, jimž pravidelně dodáváte?
 • Prodáváte nebo Vaši odběratelé od Vás požadují prodávat s odloženou splatností 7–120 dní?
 • Máte alespoň 2 odběratele s rovnoměrnými dodávkami? Ale není podmínkou.
 • Dosahujete ročního obratu alespoň 0,5 milionu korun?
 • Jste přímým prodávajícím nebo dodavatelem služeb?

 

Jaké druhy factoringu nabízíme?

 

 • Dodáváte firmám v ČR? – tuzemský factoring
 • Vyvážíte zboží do zahraničí? – vývozní factoring
 • Dovážíte zboží ze zahraničí? – dovozní factoring

 

Porovnání factoringu od Business Money, a.s. a klasického provozního financování v ČR

 

 

Factoring od Business Money, a.s.Provozní úvěr či factoring běžný na trhu v ČR
Méně podkladů, flexibilní,šitý na míru Více podkladů k žádosti, vyřízení trvá déle.
Vyšší rámec financí na jednotlivé odběratele. Omezený rámec financování.
Riziko vyvedeno na portfolio odběratelů. Riziko stále na straně klienta.
Jasná struktura nákladů. Kromě nákladového úroku další množství poplatků.
Peníze a  správa pohledávek Pouze peníze.
Řešení i pro nebonitní klienty Méně bonitní klient s bonitními odběrateli není schválen.

 

Máte zájem o úvěr? Vyplňte nezávaznou žádost o úvěr.ŽÁDOST O ÚVĚR

Napiště nám

ico
Špatně zadané jméno.
ico
Špatně zadané telefonní číslo.
ico
Špatně zadané příjmení.
ico
Špatně zadaný email.